Itty Bitty Yarn Dyes by Janet Nesbitt

Elk lapje is 25 x 55 cm, mocht u het bijvoorbeeld 2 x bestellen, dan krijgt u 50 x 55 cm.
4x is 50x110cm , 6x is 75x110cm 8x is 100x110cm

2155y-33

Itty Bitty Yarn Dyes by Janet Nesbitt-2155y-33

3-5 dagen
2155y-99

Itty Bitty Yarn Dyes by Janet Nesbitt-2155y-99

3-5 dagen
2157y-44

Itty Bitty Yarn Dyes by Janet Nesbitt-2157y-44

3-5 dagen
2157y-66

Itty Bitty Yarn Dyes by Janet Nesbitt-2157y-66

3-5 dagen
2157y-76

Itty Bitty Yarn Dyes by Janet Nesbitt-2157y-76

3-5 dagen
2157y-88

Itty Bitty Yarn Dyes by Janet Nesbitt-2157y-88

3-5 dagen
2157y-99

Itty Bitty Yarn Dyes by Janet Nesbitt-2157y-99

3-5 dagen